PUŁAPKA NA PLUSKWY Z ATRAKTANTEM W TABLETCE

Patent europejski EP 2863737 patent europejski EP 2863737 wspólnotowy wzór przemysłowy Nr 007847306

 

Przeznaczenie
Pułapka na pluskwy służy do monitorowania obecności następujących gatunków owadów:
 
Cimex lectularius – Pluskwa domowa
 
Pułapki można stosować w gospodarstwach domowych: hotelach, akademikach itd.. Pułapki wykonane są z materiałów chroniących je przed negatywnym wpływem czynników mogących występować w miejscu wystawienia, przede wszystkim wilgoci.
 
Pułapki mają sztywną, stabilną konstrukcję. Specjalne elementy wybarwienia wnętrza pułapek, obecność i kolorystyka otoczenia otworków znajdujących się w sklepieniu pułapki wpływają korzystnie na skuteczność wabienia pluskiew. Pułapki należy umieszczać na powierzchniach poziomych optymalnie w promieniu 0,5-1m od miejsca nocnego spoczynku, kiedy owady zaczynają kierować się w stronę śpiącego człowieka. Przyjmuje się, że ok. 80% owadów zagrażających śpiącej osobie przebywa w okolicy miejsca spoczynku, pozostałe 20% bezpośrednio w samym łóżku. Zaleca się nie umieszczać pułapek w miejscach o dużym zapyleniu, gdyż może to wpłynąć na przyspieszoną deaktywację powierzchni klejącej odpowiedzialnej za odławianie owadów a co za tym idzie skrócić czas skutecznego działania pułapek. Stosowane w normalnych warunkach pułapki pozostają skuteczne przez okres do 3 miesięcy przy czym zaleca się ich wymianę co miesiąc. Pułapki pozostają skuteczne w zakresie temperatur 5-45C°.
Sposób użycia Pojedyncza pułapka monitoruje obecność owadów w ograniczonym obszarze. Średni obszar działania pułapki to: – 9m²
Przechowywanie Pułapki nie wymagają specjalnych warunków przechowywania. Zaleca się chronić pułapki przed kontaktem z wilgocią.
Zasady bezpieczeństwa
Pułapki są wyrobami bezpiecznymi dla człowieka, zwierząt domowych i środowiska naturalnego. Atraktant pokarmowy jest substancją spożywczą i w przypadku spożycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka i zwierząt domowych. Wskazane jest przechowywanie i rozstawianie pułapek w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt domowych.
Rodzaj pułapki
Pagoda mała

 

Materiał karton
Wymiary podstawy 97x97mm
Wabik atraktant pokarmowy w tabletce