PUŁAPKA NA CHRZĄSZCZE LATAJĄCE L-TRAP

Przeznaczenie
Pułapka na chrząszcze latające jest unikalnym wyrobem umożliwiającym monitorowanieobecności szeregu gatunków chrząszczy latających. Pułapka jest skuteczna na:
 
Anobium punctatum – kołatek domowy
Anthrenus museorum – mrzyk muzealny
Anthrenus verbasci – mrzyk dziewannowiec
Attagenus smirnovi – szubak Smirnowa
Lasioderma serricorne – świdrzyk cygarowiec
Sitophilus oryzae – wołek ryżowy
Stegobium paniceum – żywiak chlebowieci inne.
Sposób użycia
Odbezpieczoną pułapkę należy rozstawić w miejscu gdzie będzie pozostawała podcyklicznym wpływem światła słonecznego. W miejscach bez dostępu światłasłonecznego pułapkę L-trap należy wystawiać razem z doświetlaczem SOLARIS.
Zasada działania
Pułapka zaopatrzona jest w dwie płytki fosforyzujące. Po zasileniu energią świetlnąpłytki emitują światło zielone o długości fali 520Nm. Swiatło zielone o takiej długości faliprzywabia szczególnie intensywnie owady o nocnej charakterystyce aktywności. Nocne owady  nawigująz uzyciem dostępnych dla nich źródeł światła wykorzystując do tego celu np. światło fosforyzująceemitowane przez grzyby, odbite światło emitowane przez księżyc itp. Owady przywabioneświatłem z płytek, przyklejają się do powierzchni klejących.W pełni naładowane płytki tworzą punkty świetlne widoczne do 12h od chwili ich pełnego naświetlenia.
Rodzaj pułapki
Pułapka L-trap
 

Pułapka na chrząszcze spożywcze
 
Materiał Karton zabezpiecznony PE, wyposażony w dwie płaytki świetlne 520Nm. Karton zabezpieczony PE, wyposażony w dwie płytki świetlne 520Nm.
Wymiary Podstawa 180x100mm Podstawa 180x100mm
Wabik Płytka z materiału fosforyzującego po wzbudzeniu emitująca swiatło 520Nm Płytka z materiału fosforyzującego po wzbudzeniu emitująca swiatło 520Nm