PUŁAPKI NA MOLE SPOŻYWCZE

Przeznaczenie
Pułapka na mole spożywcze służy do monitorowania następujących gatunków owadów latających:
 
Plodia interpunkctella – omacnica spichrzanka
Anagasta kuechniella – mklik mączny
Ephestia elutella – mklik próchniczek
Cadra cautella – mklik daktylowiec
 
Pułapki zawierają syntetyczny analog feromonu naturalnego odpowiedzialny za wabienie do pułapek samców monitorowanych gatunków owadów. Naturalny cykl rozwojowy owadów charakteryzuje się tym, że jako pierwsze z poczwarek wylęgają się samce. Jeżeli użyjemy pułapki monitorującej zawierającej powyższy feromon, pozbawiamy populację szkodników samców a co za tym idzie utrudniamy domknięcie cyklu rozwojowego związanego z zapłodnieniem samic. Pułapki przeznaczone są zarówno do działań związanych z profesjonalnym IPM jak i z określaniem poziomu zagrożeń w obrębie gospodarstw domowych.
Sposób użycia
Średni obszar skutecznego monitorowania obecności owadów przez pułapkę to:Średni obszar skutecznego monitorowania obecności owadów przez pułapkę to:- 20m2 Pułapki należy rozmieszczać nie w bezpośredniej bliskości miejsc przechowywania żywności. Należyumieszczać je w odległości optymalnie min. 1-2m od miejsc gdzie obecność owadów uważamy zanajbardziej niepożądaną np. szafki z przechowywaną mąką i produktami mącznymi, miesc przechowywaniaprzypraw i innych produktów stanowiących potencjalne źródło pokarmu do szkodliwych owadów.Podczas rozmieszczania pułapek należy pamiętać aby nie były one zlokalizowane w pobliżu ciągówpowietrznych wywoływanych np. przez system wentylacyjny, grzejniki itp. Należyzwrócić szczególną uwagę na to, aby wystawiane powtórnie pułapki były w miarę możliwościlokalizowane w tych samych miejscach co poprzednie. Należy unikać wystawiania dwóch pułapek wodległości mniejszej niż 3-4m jedna od drugiej.
Przechowywanie Pułapki należy przechowywać w miejscach o stałej temperaturze nie przekraczającej 25°C.
Zasady bezpieczeństwa
Pułapki są wyrobami bezpiecznymi dla człowieka, zwierząt domowych i środowiska naturalnego.
Rodzaj pułapki

Pułapka na mole spożywcze

Materiał Karton zabezpieczony PE
Wabik feromon identyczny z naturalnym