PUŁAPKI NA MOLE UBRANIOWE

Przeznaczenie
Pułapka na mole ubraniowe służy do monitorowania następujących gatunków owadów latających:
 
Tineola bisselliella – mól włókienniczek
Tinea pellionella – mól kożusznik
Hofmannophila pseudospretella – mól nasienniczek*
 
Pułapki zawierają syntetyczny analog naturalnych feromonów owadzich odpowiedzialnych za wabienie do pułapek samców monitorowanych gatunków owadów. Pułapki przywabiają i odławiają motyle, dając możliwość oceny poziomu infestacji. Pułapki można stosować zarówno podczas profesjonalnych procedur związanych z realizacją IPM w nadzorowanych obiektach jak i w warunkach gospodarstw domowych.
Sposób użycia
Średni obszar skutecznego monitorowania obecności owadów przez pułapkę to:
– 20m²
Pułapki należy umieszczać poza miejscami przechowywania odzieży chyba, że wewnątrz takich miejsc, np. szaf z ubraniami znajduje się odpowiednio duża wolna przestrzeń gwarantująca obieg powietrza niezbędny dla właściwej dystrybucji feromonu. Zaleca się rozstawianie pułapek na szafach, na komodach, na zewnątrz w bezpośredniej bliskości szuflad ale już wewnątrz garderob czyli miejsc z większą wolną przestrzenią.
Przechowywanie Pułapki należy przechowywać w miejscach o stałej temperaturze nie przekraczającej 25°C.
Zasady bezpieczeństwa
*pułapka skutecznie przywabia jeden z gatunków owadów, które z racji ewentualnych szkód jakie mogą wywoływać ich larwy powinny być zaliczane do tzw. moli spożywczych.
Rodzaj pułapki
Pułapka na mole ubraniowe

 

   

Materiał Karton zabezpieczony PE
Wabik feromon identyczny z naturalnym