PUŁAPKA NA LARWY OWADÓW S-TRAP

Patent europejski EP 2863737 patent europejski EP 2863737 wspólnotowy wzór przemysłowy Nr 007847306

 

Przeznaczenie
Pułaka na larwy owadów S-trap służy do monitorowania obecności larw następujących gatunków owadów:
 
Anthrenus – larva mrzyki – larwy
Attagenus smirnovi – larvaszubak Smirnowa – larwa
Opilo domesticus larva – pasterek domowy – larwa
Staphylinidae larva – kusakowate – larwy
i inne.
 
Pułapka S-trap jest przystosowana do pracy w warunkach dużego zapylenia powietrza. S-trap bazuje na rozwiązaniach będących przedmiotem patentu europejskiego EP 2863737. Patent zastrzega szereg cech szczególnych pułapki przeznaczonej do monitorowania szczególnie larw owadów w różnorodnych, często niesprzyjających warunkach otoczenia. Pułapki wykonane są z materiałów chroniących je przed wilgocią. Mają sztywną, stabilną konstrukcję. Można umieszczać je na powierzchniach poziomych i pionowych. Pułapki można rozmieszczać zarówno w miejscach o dużym zapyleniu jak i miejscach o dużym poziomie wilgotności. Stosowane w normalnych warunkach niezależnie od miejsca wystawienia pozostają skuteczne przez okres do 3 miesięcy przy czym zaleca się ich wymianę co miesiąc.
 
Stosowany w S-trap kelj jest postaci płynnej co umożliwia mu absorbowanie cząsteczek pyłu lub kurzu bez wpływu na skuteczność odławiania owadów. Pułapki pozostają skuteczne w zakresie temperatur 0-45° C.
Sposób użycia
Pojedyncza pułapka monitoruje obecność larw owadów w ograniczonym obszarze. Średni obszar działania pułapki to: – 9m2 przy czym zwłąszcza podczas monitorowania obecności larw owadó, zaleca się rozmieszcanie S-trap możliwie blisko miejsc weryfikowanych pod kątem ich obecności.
Przechowywanie Pułapki nie wymagają specjalnych warunków przechowywania. Zaleca się składowanie pułapek w temperaturze nie wyższej niż 30°C.
Zasady bezpieczeństwa
Pułapki są wyrobami bezpiecznymi dla człowieka, zwierząt domowych i środowiska naturalnego. Atraktant pokarmowy jest substancją spożywczą i w przypadku spożycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka i zwierząt domowych. Wskazane jest przechowywanie i rozstawianie pułapek
w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt domowych.
Rodzaj pułapki
S-trap

 

Materiał plastic
Wymiary podstawy 82x82mm
Wabik atraktant pokarmowy w tabletce