Zaznacz stronę

Przeznaczenie

Przeznaczenie pułapki – owady, obecność których monitoruje: rybki szary (Ctenolepisma longicaudata); rybik cukrowy (Lepisma saccharina); rybik piekarniany (Thermobia domestica)

WZÓR PRZEMYSŁOWY ZASTRZEŻONY – EUIPO No 007847306-0001

Instrukcja użycia

Pułapka S-trap służy do monitorowania obecności poprzez odławianie następujących gatunków rybików:

– rybik szary Ctenolepisma longicaudata                

– rybik cukrowy Lepisma saccharina                      

– rybik piekarniany Thermobia domestica                

Jak je odróżnić? W warunkach domowych najczęściej napotkamy na dwa gatunki rybików:

rybiki szare to owady które aktywnie się przemieszczają i często są widoczne w ciągu dnia w miejscach odkrytych, nie unikając obecności człowieka. Ich obecność w mieszkaniu zostaje łatwo zauważona. W odróżnieniu od innych gatunków rybików, rybiki szare chętnie przemieszczają się po powierzchniach pionowych. Dorosłe rybiki szare mają długość ciała do 22mm. Są koloru ciemno-brunatnego, przechodzącego w czarny. Ich ciało jest nierówne, wydłużone. Osobniki młode tzw. nimfy, są jasnobrązowe, czasami prawie transparentne. Rybiki szare preferują temperatury powyżej 20°C a wilgotność powietrza powyżej 30%.

rybiki cukrowe to owady widywane głównie nocą, napotykane na podłodze w łazience bądź kuchni. Rybiki cukrowe mają długość ciała do ok. 10mm. Są koloru srebrnego, połyskliwego. Ich ciało jest gładkie, łezkowato zwężające się. Preferują temperatury poniżej 20ºC i wilgotność powietrza powyżej 30%.

Pułapki S-trap monitorują obecność poprzez odławianie zarówno osobników dorosłych sięgających ww. rozmiarów jak i osobników niedojrzałych tzw. nimf, często znacznie mniejszych o długości ciała nawet 1-2mm. Nimfy nierzadko odławiane są w dużych ilościach.   

ZAGROŻENIE ZE STRONY RYBIKÓW:

Oba gatunki rybików odżywiają się odnajdywanymi w miejscu pobytu materiałami organicznymi w tym grzybami. Rybiki cukrowe spełniają funkcję czyścicieli i nie uważa się ich obecności w otoczeniu człowieka za potencjalnie szkodliwą. Rybiki szare przenoszą na swoich ciałach różne gatunki grzybów w tym gatunki szkodliwe dla człowieka takie jak Aspergillus clavatus (badania własne). Po natrafieniu na odpowiednie miejsca grzyby te są namnażane a owady odżywiają się ich sporami. Te elementy biologii owadów mogą stanowić potencjalne zagrożenie zdrowia człowieka.

ZASADY ROZMIESZCZANIA PUŁAPEK S-TRAP:
1. Pułapkę należy umieszczać wyłącznie na podłodze (nie ustawiać na półkach, blatach, szafkach).
2. Pułapkę można umieszczać zarówno na gładkich powierzchniach jak i na dywanach i wykładzinach dywanowych.
3. Pułapkę należy umieścić w jednym miejscu przez min. 1 m-c. (niewielkie przesunięcia są dopuszczalne).

UWAGA! Ewentualne, obserwowane przypadki omijania pułapki przez rybiki są zjawiskiem normalnym. Rybiki są owadami niezwykle ostrożnymi i dopiero po rozpoznaniu pułapki jako miejsca bezpiecznego, powracają i zostają odłowione. Skuteczność pułapki gwałtownie wzrasta wraz z czasem jej ekspozycji.

ATRAKTANT – zastosowany w pułapce atraktant pokarmowy jest całkowicie nieszkodliwy dla człowieka i zwierząt domowych.

Galeria video i zdjęć

Zachowanie rybików wobec S-trap

Rybki szary (Ctenolepisma longicaudata)

Rybik cukrowy (Lepisma saccharina)

Rybik piekarniany (Thermobia domestica)

SKLEP

Karta charakterystyki

Dostępne wersje pułapek do personalizacji

Prace badawcze

Article Journal of Entomological Research Vienna 2013

Artykuł Higiena i Pest Control 2013

Prezentacja PANKO Kongres IPM Luwr PARYŻ 2016

Wystąpienie PANKO Kongres IPM Wiedeń 2013

Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem produktów

Product catalogue

Produktkatalog