search
Generic filters

productsinsects

Owady biegające

Owady latające

PUŁAPKA NA CHRZĄSZCZE T-TRAP

Przeznaczenie
Pułaka na chrząszcze służy do monitorowania obecności następujących gatunków owadów:
 
  • Tribolium confusum – trojszyk ulec
  • Sitophilus granarius – wołek zbożowy
  • Sitophilus oryzae – wołek ryżowy
  • Oryzaephilus surinamensis – spichrzel surynamski
  • Stegobium paniceum – żywiak chlebowiec
  • i inne 
 
Pułapki T-trap bazują na rozwiązaniu będącym przedmiotem patentu europejskiego EP 2863737. Patent zastrzega szereg cech szczególnych pułapki przeznaczonej do monitorowania obecności drobnych chrząszczy zwłaszcza w warunkach dużego zapylenia. Pułapki przystosowane są do odławiania niewielkich chrząszczy, które dostają się do ich wnętrza bezpośrednio z powierzchni podłoża bez konieczności pokonania wyniesienia co w przypadku np. trojszyków odgrywa kluczową rolę. Pułapki zaopatrzone są w powierzchnię klejącą uformowaną z kleju płynnego naniesionego w postaci menisku wypukłego. Taka forma naniesienia kleju powoduje, że klej płynny mogący absorbować duże ilości pyłu bez utraty swoich własności jest równocześnie mechanicznie odporny na warunki transportu, oraz pracę w szerokim zakresie temperatur 0-450C. Pułapka T-trap będąc łatwo dostępną dla drobnych owadów jest rónocześnie odporna na pracę w warunkach dużego zapylenia na przykład w młynach, piekarniach itd.
Sposób użycia
Średni obszar skutecznego monitorowania obecności owadów przez pułapkę T-trap to: – 9m². Pułapka T-trap dla osiągnięcia maksymalnego efektu działania powinna być rozstawiana na gładkiej pozbawionej nierówności powierzchni tak aby wejścia do kanałów prowadzących do wnętrza przylegały do podłoża. Pułapki T-trap powinny być wystawiane w stabilnych mocowanych do podłoża obudowach. Mocowanie pułapek w obudowach wynika z konieczności stabilizowania pułapek, które w przypadku przemieszczania się mogłyby przestać być atrakcyjne dla owadów jak trojszyk ulec. 
Przechowywanie Pułapki nie wymagają specjalnych warunków przechowywania. Zaleca się unikania składowania w temperaturach wyższych niż 30°C.
Zasady bezpieczeństwa
Pułapki są wyrobami bezpiecznymi dla człowieka, zwierząt domowych i środowiska naturalnego. Atraktant pokarmowy jest substancją spożywczą i w przypadku spożycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka i zwierząt domowych. Wskazane jest przechowywanie i rozstawianie pułapek w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt domowych.
Rodzaj pułapki T-trap

Materiał PET/PCV
Wymiary podstawy 115×115
Wabik atraktant pokarmowy w tabletce