Szukaj
Generic filters

produktyowady

Owady biegające

Owady latające

Pułapka na larwy owadów S-trap

Patent europejski EP 2863737 patent europejski EP 2863737 wspólnotowy wzór przemysłowy Nr 007847306

Przeznaczenie

Pułaka na larwy owadów S-trap służy do monitorowania obecności larw następujących gatunków owadów:

Anthrenus – larva mrzyki – larwy

Attagenus smirnovi – larvaszubak Smirnowa – larwa

Opilo domesticus larva – pasterek domowy – larwa

Staphylinidae larva – kusakowate – larwy

i inne.

Pułapka S-trap jest przystosowana do pracy w warunkach dużego zapylenia powietrza. S-trap bazuje na rozwiązaniach będących przedmiotem patentu europejskiego EP 2863737. Patent zastrzega szereg cech szczególnych pułapki przeznaczonej do monitorowania szczególnie larw owadów w różnorodnych, często niesprzyjających warunkach otoczenia. Pułapki wykonane są z materiałów chroniących je przed wilgocią. Mają sztywną, stabilną konstrukcję. Można umieszczać je na powierzchniach poziomych i pionowych. Pułapki można rozmieszczać zarówno w miejscach o dużym zapyleniu jak i miejscach o dużym poziomie wilgotności. Stosowane w normalnych warunkach niezależnie od miejsca wystawienia pozostają skuteczne przez okres do 3 miesięcy przy czym zaleca się ich wymianę co miesiąc.

Stosowany w S-trap kelj jest postaci płynnej co umożliwia mu absorbowanie cząsteczek pyłu lub kurzu bez wpływu na skuteczność odławiania owadów. Pułapki pozostają skuteczne w zakresie temperatur 0-45C.

Sposób użycia

Pojedyncza pułapka monitoruje obecność larw owadów w ograniczonym obszarze. Średni obszar działania pułapki to: – 9m2 przy czym zwłąszcza podczas monitorowania obecności larw owadó, zaleca się rozmieszcanie S-trap możliwie blisko miejsc weryfikowanych pod kątem ich obecności.

Przechowywanie

Pułapki nie wymagają specjalnych warunków przechowywania. Zaleca się składowanie pułapek w temperaturze nie wyższej niż 30C.

Zasady bezpieczeństwa

Pułapki są wyrobami bezpiecznymi dla człowieka, zwierząt domowych
i środowiska naturalnego. Atraktant pokarmowy jest substancją spożywczą
i w przypadku spożycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka i zwierząt domowych. Wskazane jest przechowywanie i rozstawianie pułapek
w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt domowych.

Rodzaj pułapki

S-trap

Materiał

plastic

Wymiary podstawy

82x82mm

Wabik

atraktant pokarmowy w tabletce