Szukaj
Generic filters

produktyowady

Owady biegające

Owady latające

Pułapka na chrząszcze T-trap

Przeznaczenie

Pułapka na chrząszcze służy do monitorowania obecności następujących gatunków owadów:

Tribolium confusum  – trojszyk ulec

Sitophilus granarius – wołek zbożowy

Sitophilus oryzae – wołek ryżowy

Oryzaephilus surinamensis – spichrzel surynamski

Stegobium paniceum – żywiak chlebowiec

i inne

Pułapka S-trap bazuje na rozwiązaniach będących przedmiotem patentu europejskiego EP 2863737. Patent zastrzega szereg cech szczególnych pułapki przeznaczonej do stosowania w IPM bądź w gospodarstwie domowym. Pułapki wykonane są z materiałów chroniących je przed negatywnym wpływem czynników mogących występować w miejscu wystawienia, przede wszystkim wilgoci. Pułapki mają sztywną, stabilną konstrukcję. Można umieszczać je na powierzchniach poziomych i pionowych. Pułapki można rozmieszczaćw  zarówno w miejscach o dużym zapyleniu jak i miejscach o dużym poziomie wilgotności. Stosowane w normalnych warunkach pułapki pozostają skuteczne przez okres do 3 miesięcy przy czym zaleca się ich wymianę co miesiąc.

Pułapki pozostają skuteczne w zakresie temperatur 0-45C°.

Sposób użycia

Średni obszar skutecznego monitorowania obecności owadów przez pułapkę
T-trap to: – 9m²

Pułapka T-trap dla osiągnięcia maksymalnego efektu działania powinna być rozstawiana na gładkiej pozbawionej nierówności powierzchni tak aby wejścia do, kanałów prowadzących do wnętrza przylegały do podłoża. Pułapki T-trap powinny być wystawiane w stabilnych mocowanych do podłoża obudowach. Mocowanie pułapek w obudowach wynika z konieczności stabilizowania pułapek, które w przypadku przemieszczania się mogłyby przestać być atrakcyjne dla owadów jak trojszyk ulec.

Przechowywanie

Pułapki nie wymagają specjalnych warunków przechowywania. Zaleca się unikania składowania w temperaturach wyższych niż 30C°.

Zasady bezpieczeństwa

Pułapki są wyrobami bezpiecznymi dla człowieka, zwierząt domowych i środowiska naturalnego. Atraktant pokarmowy jest substancją spożywczą i w przypadku spożycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka i zwierząt. .

Wskazane jest przechowywanie i rozstawianie pułapek w miejscach niedostępnych dla zwierząt.

Rodzaj pułapki

T-trap

Materiał

PET/PCV

Wymiary podstawy

115×115

Wabik

atraktant pokarmowy w tabletce