T-trap®

Nowa pułapka PANKO

monitorująca obecność trojszyków,

spichrzela surynamskiego i wołka zbożowego

 

Rzetelna informacja o stopniu infestacji obiektu szkodnikami jest sygnałem do zastosowania odpowiednich zabiegów dezynsekcyjnych. Brak skutecznej metody monitorowania trojszyków, spichrzeli czy wołków zbożowych był od wielu lat problemem dla branży Pest Control. Stosowany niejako z konieczności detektor trojszyka nie daje jednoznacznej informacji n/t obecności szkodnika. Bezpośrednim powodem są błędy konstrukcyjne dotychczasowego rozwiązania, wpływające na niską jego efektywność. Nowa pułapka PANKO to zupełnie innowacyjna konstrukcja, która gwarantuje pełną skuteczność odławiania wołków zbożowych i trojszyków. Do przygotowania pułapki wykorzystaliśmy nasze blisko 20 letnie doświadczenie w konstruowaniu produktów wabiących owady.Testy w skali labolatoryjnej prowadzone przez wybitnego eksperta w dziedzinie entomologii.

 

 

prof. dr hab. Stanisława Ignatowicza zakończyły się pełnym sukcesem.

Pułapka na trojszyki PANKO używana jest przez stale rosnącą liczbę zakładów DDD, spotyka się z uznaniem
i zadowoleniem pracowników.

Jesteśmy przekonani, że będzie pomocna także Państwu w usłudze pest control .

 

Podstawowe zalety:

1. rozwiązania konstrukcyjne (opatentowane) gwarantujące skuteczne odławianie owadów.

2. atraktant pokarmowy - wabik o unikalnej recepturze

3. transparentność materiału ułatwiający obserwację odłowionych owadów.

4. zamknięta konstrukcja zabezpieczająca wnętrze pułapki przed czynnikam środowiskowymi.

5. elektrostatyczne kanały wejściowe max. ograniczające dostęp pyłu do wnętrza.

 

Instrukcja

Chcielibyśmy udzielić Państwu kilka praktycznych wskazówek dotyczących instalacji pułapki:

UWAGA!!! W celu zapewnienia skuteczności działania, pułapka bezwzględnie wymaga zastosowania obudowy ochronnej RYS 1. Wymóg ten podyktowany jest:

- koniecznością całkowitego wyeliminowania możliwości przemieszczania się pułapki względem podłoża

- koniecznym dokładnym przyleganiem do podłoża korytarzy wejściowych znajdujących się w podstawie pułapki RYS 2

Pułapkę należy montować na czystym i gładkim podłożu.

 

Na spodzie pułapki są specjalne przetłoczenia, które w kontakcie z podstawą pełnią funkcję "kanalików" którymi i owady przedostają się do wnętrza pułapki. Tymi samymi korytarzami emitowana jest substancja wabiąca.

Osłona chroni pułapkę dodatkowo przed uszkodzeniami mechanicznymi. Osłonę można oznaczyć za pomocą serwisowych etykiet samoprzylepnych

 

RYS 1

RYS 2

DZIAŁ HANDLOWY

 

Aleksandra Bajko tel.: +48 609 297 779

e-mail: aleksandra.bajko@panko.pl

 

Dariusz Jarosiński tel.: +48 603 929 989

e-mail: dariusz.jarosinski@panko.pl

 

DANE ADRESOWE

 

SET Bartłomiej Pankowski

ul. Polna 9-G

05-500 Mysiadło

POLSKA

 

Biuro i Zakład Produkcyjny

ul. Marii Fołtyn 12

26-600 Radom

 

tel. +48 608559865

tel. +48 662892914

e-mail: panko@panko.pl