Szukaj
Generic filters

produktyowady

Owady biegające

Owady latające

Pułapka na rybiki S-trap

Patent europejski EP 2863737
wspólnotowy wzór przemysłowy Nr 007847306

Sposób użycia

Pojedyncza pułapka monitoruje obecność owadów w ograniczonym obszarze. Średni obszar działania pułapki to: – 9m²

Przechowywanie

Pułapki nie wymagają specjalnych warunków przechowywania. Zaleca się nie składować pułapek
w temperaturze wyższej niż 30
C°.

Zasady bezpieczeństwa

Pułapki są wyrobami bezpiecznymi dla człowieka, zwierząt domowych i środowiska naturalnego. Atraktant pokarmowy jest substancją spożywczą i w przypadku spożycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka i zwierząt domowych. Wskazane jest przechowywanie i rozstawianie pułapek w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt domowych.

Pułapka na rybiki bez atraktantu

Przeznaczenie

Pułapka służy do monitorowania obecności rybików cukrowych Lepisma saccharina i rybików szarych Ctenolepisma longicaudata. W przypadku rybików szarych pułapki wykazują najwyższą skuteczność w okresie najwyższej aktywności dorosłych osobników tego gatunku. Do odławiania nimf, czyli osobników niedojrzałych, zaleca się stosowanie pułapek typu S-trap.

Rodzaj pułapki

S-trap

Pułapka na rybiki
kartonowa

Pułapka na rybiki
kartonowa

Materiał

Plastik

karton

karton

Wymiary podstawy

82x82mm

Wabik

atraktant pokarmowy
w tabletce

atraktant pokarmowy
w tabletce

bez atraktantu